หมอยิงยา

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติระบุแนวโน้มค่าใช้จ่ายยาพุ่ง 2 แสนล้าน

ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค. ได้มีการพิจารณาเพื่อลงมติใน 11 ประเด็นปัญหาเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2550 ในจำนวนนี้มีประเด็นเรื่อง ?ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย? น่าสนใจ

ประเด็นนี้สรุปว่าไทยมีค่าใช้จ่ายค่ายาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการข้าราชการเพิ่มขึ้น 2 เท่า หรือคิดเป็น 54,904 ล้านบาท ในปี 2551 ขณะที่ในระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าคิดเป็นเงินเพียง 98,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพราะระบบการสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการไม่มีการควบคุมการ สั่งจ่ายยาและจ่ายตามเบิกจริง จึงไม่เป็นไปตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ด้วยการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม

นอกจากนี้ พบว่ามีมูลค่าการโฆษณายาสู่ผู้บริโภคช่วงปี 2549-2551 สูงกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปี โดยยังไม่รวมการโฆษณาในรูปแบบอื่น อีกทั้งการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมได้ดึงเอาแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรอื่น รวมทั้งสื่อ ร่วมรับผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ

ทั้งนี้ ทำให้แพทย์ เภสัชกร บุคลากรด้านสุขภาพเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้เป็นสิทธิพึงได้ และยังพบแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และผู้แทนยาบางกลุ่มมีพฤติกรรมการต่อรองผลประโยชน์และการยิงยาแลกเปลี่ยนกับ การสั่งใช้ยาบางกลุ่มที่ไม่จำเป็นหรือยาแพง

จากปัญหาดังกล่าว สิ้นปี 2552 นี้มีแนวโน้มว่าไทยจะมีค่าใช้จ่ายด้านยามากกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วน 42% ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โดยข้าราชการมีอัตราค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศสูงที่สุดคิดเป็น 3,600 ล้านบาทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมาย ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง ไปจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาขององค์การ อนามัยโลกให้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

ดาวน์โหลด ยาวิพากษ์ฉบับที่ 16: จากกรณี GSK เมื่ออุตสาหกรรมยาไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ถึงเวลาต้องปฏิรูปกฏหมาย

www.thaidrugwatch.org/download/series/series16.pdf

แหล่งข้อมูล
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติระบุแนวโน้มค่าใช้จ่ายยาพุ่ง 2 แสนล้าน,โพสต์ทูเดย์ 17 ธ.ค 52, http://www.ftawatch.org/node/17674
ดึงระบบไอทีสกัดหมอ ยิง,ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,520  8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2553, ยา,http://www.tpma.or.th/web/th/movement/
คนไทยใช้ยาฟุ่มเฟือยจริงหรือ?? ,ข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 , http://www.nheso.or.th/loadfile/PDF03.pdf

คนไทยใช้ยาเกินจำเป็น VS Polypharmacy, http://www.gotoknow.org/posts/300239

จีนตรวจพบเซลล์ขายยา"แกล็กโซ สมิทไคลน์"ติดสินบนแพทย์, 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1373537353
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s