ผ่านมาครึ่งปี 2556 คนไทยชอบไปช้อปปิ้งที่ไหน???

ผ่านมาครึ่งปี รู้ๆกันว่ากำลังการจับจ่ายปีนี้ยากลำบากกว่าปีก่อน ทั้งอำนาจการซื้อที่ลดลงและต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งที่เป็นก้อนใหญ่ๆเลยไปผ่อนรถยนต์คันแรก ในะเภสัชกรร้านยาคุณรู้ไหมว่า เทรนด์ค้าปลีกทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนไปในทิศทางใด เรามีรายงานจากคุณกนกกาญจน์ ประจงแสงศรี และณัฐพล เลิศศรีมงคล ทีมงาน i-connect จะมาสรุปให้เห็นภาพว่าพฤติกรรมการใช้ร้านค้าปลีกในรูปแบบต่างๆ ของคนไทย ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างเมื่อเทียบกับการขยายตัวของจำนวนร้านค้าปลีกทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปีที่ผ่านมา

โชวห่วยยังรุ่งในภูธร แต่อนาคตไม่แน่?

    ทีมงาน Strategy & Innovation ของ Initiative ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ให้ได้อ่านกัน เริ่มกันที่ตัวเลขอัตราการใช้บริการร้านค้าปลีกในรูปแบบต่างๆ ในช่วง 1 เดือนตามแต่ละพื้นที่ของประเทศ จะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้บริการร้านโชวห่วยหรือบางร้านได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นร้านโชว์สวยไปแล้วก็ยังมีอัตราการใช้สูงถึง 88% จากคนทั้งประเทศเลยทีเดียว ส่วนร้านสะดวกซื้อมีอัตราการใช้อยู่ที่ 53% และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายอยู่ที่ 49%

    แต่ภาพในกรุงเทพฯ นั้นจะแตกต่างออกไปจากตัวเลขของคนทั่วประเทศ คนในกรุงเทพฯ มีการใช้บริการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายมากที่สุด 88% รองลงมาเป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งมีอัตราการใช้สูงใกล้เคียงกันที่ 84% ส่วนการใช้ร้านโชวห่วย/โชว์สวยนั้นมีน้อยกว่า อาจเป็นเพราะว่าจำนวนของร้านประเภทนี้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพฯจริงๆ
ส่วนในหัวเมืองต่างจังหวัดมีอัตราการใช้ห้างค้าปลีกทั้ง 3 ประเภทสูงเช่นกันแต่ลำดับที่มีการใช้สูงสุดก็ยังคงเป็นร้านโชวห่วย/โชว์สวยในอัตรา 87% ร้านสะดวกซื้อเองก็มีอัตราการใช้อยู่สูงไม่แพ้กันที่ 78% ส่วนในต่างจังหวัดเขตชนบทร้านโชวห่วย/โชว์สวยก็ยังเป็นที่นิยมที่สุดมีอัตราสูงถึง 94% ส่วนร้านสะดวกซื้อเองก็เริ่มคืบคลานเข้ามาที่ 37% และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีตัวเลขอยู่ที่ 32% หรือกว่า 1 ใน 3 ของคนในเขตชนบท

คนเมืองหลวง ขยันช้อปปิ้ง

ถ้าเรามาดูที่ความถี่ของการใช้บริการร้านค้าปลีกประเภทต่างๆ จากคนที่เข้าใช้ในแต่ละเดือน ร้านโชวห่วย/โชว์สวยที่มีผู้ใช้เป็นกลุ่มต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นการใช้บริการมากกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้งซึ่งแตกต่างจากคนในกรุงเทพฯ ที่จะมีสัดส่วนความถี่ของการใช้บริการร้านประเภทนี้น้อยครั้งกว่าในช่วง 1 สัปดาห์ ซึ่งคนกรุงเทพฯ จะหันไปใช้บริการร้านสะดวกซื้อบ่อยครั้งกว่าโดยที่มี 59% จากคนกรุงเทพฯ ที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อที่มีการใช้บริการมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนคนในต่างจังหวัดที่เป็นเขตชนบทจะมีการใช้ร้านสะดวกซื้อในความถี่ที่น้อยกว่าคือ ส่วนใหญ่กว่า 1 ใน 3 ที่มีการใช้ร้านสะดวกซื้อ 2-3 ครั้งต่อเดือน มากกว่าที่จะเป็นการใช้บริการทุกๆ วันหรือทุกสัปดาห์ ฝั่งห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จะมีความถี่ในการใช้บริการอยู่ในช่วงเดือนละครั้งมากที่สุดรองลงมาเป็น 2-3 ครั้งต่อเดือน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเหมือนๆ กัน

อนาคตคนเข้าร้านสดวกซื้อมากขึ้นๆ

จากตัวเลขของพฤติกรรมการใช้ร้านค้าปลีกแต่ละประเภท เราก็จะเห็นว่าร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อเริ่มคืบคลานเข้าไปในเขตต่างจังหวัดทั้งในเมือง และชนบท ซึ่งเราก็น่าจะเห็นได้จากการขยายสาขาของร้านสะดวกซื้อแต่ละแบรนด์ รวมไปถึงแบรนด์ของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่พยายามเข้าหากลุ่มชุมชนด้วยการลดไซซ์ตัวเองลงมาเป็นไซซ์ร้านสะดวกซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเราก็น่าจะได้เห็นการขยับขยายตัวของร้านค้าปลีกประเภทนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

  แต่เมื่อมาดูตัวเลขค่าโฆษณาของร้านค้าปลีกประเภทต่างๆ จะเห็นว่าร้านสะดวกซื้อก็ยังมีเม็ดเงินที่น้อยกว่าห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และซูเปอร์มาร์เก็ต โดยในปี 2012 ที่ผ่านมาค่าโฆษณาของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และซูเปอร์มาร์เก็ตสูงขึ้น 1.1 พันล้านบาท ส่วนร้านสะดวกซื้อมีค่าโฆษณาอยู่ที่ 428 ล้านบาทเท่านั้น แต่ถ้าเราลองมาดูที่อัตราการเติบโตจะเห็นว่าร้านสะดวกซื้อมีอัตราการเติบโตของค่าโฆษณาสูงถึง 185% ในขณะที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และซูเปอร์มาร์เก็ตมีอัตราการเติบโตที่ 16% เท่านั้น และถ้าเรามาดูเม็ดเงินช่วงครึ่งปีแรกของปี 2013 และครึ่งปีแรกของปี 2012 เทียบกันจะเห็นว่าร้านสะดวกซื้อยังมีการเติบโตอยู่ 14% ในขณะที่โฆษณาร้านค้าปลีกประเภทอื่นมีการใช้เงินโฆษณาน้อยลงกว่าปีก่อนหน้า

ถ้าหากการขยับขยายสาขาของร้านสะดวกซื้อเริ่มเข้าถึงในแต่ละพื้นที่ได้เต็มที่แล้วเราก็น่าจะเห็นพฤติกรรมการช้อปปิ้งที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคมากขึ้น และการแข่งขันกันของร้านสะดวกซื้อก็น่าจะมากขึ้นตามไปเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการที่จะมีร้านสะดวกซื้อหลากหลายแบรนด์มากขึ้น หรือตัวเลขงบโฆษณาที่น่าจะโตไปเรื่อยๆ ได้เช่นกัน

แหล่งข้อมูล
ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2,863 วันที่  21  – 24   กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

htttp://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=191653:2013-07-19-04-22-48&catid=106:-marketing&Itemid=456

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s