วิเคราะห์ธุรกิจร้านยาด้วย Business Model Canvas #1 : มารู้จัก Business Model กันก่อนดีไหม??

business model ร้านยา ภาพมาจาก http://www.bloggang.com/data/n/nakikaede/picture/1349662760.jpg
บทความชุดนี้มีแรงบันดาลใจมาจาก คุณโขงและเพื่อนๆร่วมกลุ่มดำน้ำ Save Our Sea หลังจากไปทำความสะอาดทะเลที่ชุมพรมา เราพบว่า inspire ที่คนไทยและผู้ประกอบการต้องมีคือต้องมีสำนึกของมืออาชีพ ไม่ว่าร้านยาหรือธุรกิจที่นำคุณค่าสู่มวลชนเราต้องทำให้ดีที่สุดและมี inspire ที่จะเปลี่ยนโลกเริ่มด้วยสังคมเล็กๆของเราให้ดีกว่าเก่า เพื่อคนที่เรารักและสืบเนื่องภาระกิจดูแลโลกอีกต่อไป ในบทความชุดนี้จะมีสองภาคใหญ่ๆคือเคื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas และการเขียนแผนธุรกิจสำหรับร้านยาต่อไป ในตอนแรกนี้ของเริ่มด้วย…
เวลาสร้างฝันและจะถ่ายทอดให้คนื่นเข้าใจ ต้องทำอย่างไร??? รูปมาจาก http://dmzine.com.au/wp-content/uploads/2014/08/explaining.jpg
 
“It takes as much energy to wish as it does to plan.”
Eleanor Roosevelt

บทความชุดนี้ดัดแปลงมาจาก INCquity.com หวังว่าเราจะสามารถถ่ายทอดคอลัมน์ประจำที่ดีที่สุดชุดนี้ เพื่อให้คุณมองออกว่า Business Model Canvas นั้นจะทำให้คุณมั่นใจและเข้าใจ ว่าคุณจะสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ปรับแต่งธุรกิจให้โดดเด่น และเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งด้วยตัวเองได้อย่างไร

เวลาเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองและต้องใช้ชีวิตเรียนหรือท่องเที่ยวคนเดียว “อย่าหลงทาง” ดูจะเป็นสิ่งเดียวที่ต้องพยายามให้ดีที่สุด ซึ่งหากเราจะมองเปรียบเทียบกับการทำธุรกิจก็คงไม่ต่างกันสักเท่าไรนัก เพราะกับธุรกิจ ถ้าเราเริ่มต้นโดยไม่ได้วางเป้าหมายการเติบโตไว้เลย หรือปล่อยให้สภาพการเติบโตมีแต่การลองผิดลองถูกและปรับตามสถานการณ์เพื่อให้อยู่รอดแต่เพียงอย่างเดียว สิ่งที่เราจะได้ในบั้นปลายก็อาจจะเป็นกิจการที่เติบโตตามยถากรรม เต็มไปด้วยจุดอ่อน มีโครงสร้างที่อ้วนใหญ่เทอะทะ บริโภคพลังงานและปริมาณเงินสูง หรือเต็มไปด้วยบาดแผลซึ่งเกิดจากการลองผิดลองถูกในหลายด้านเกินไปซึ่งอาจไม่จำเป็น

แต่ไม่ว่าเรากำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่หรือกำลังดำเนินธุรกิจดังที่กล่าวมาอยู่ก็ตาม จะดีไหมถ้าเราจะมีเครื่องมือสักชิ้นหนึ่งที่ช่วยให้เราตรวจเช็คสุขภาพและความเป็นไปของธุรกิจของเราได้? นี่ไม่ใช่คำกล่าวเกินเลย คุณผู้อ่าน เราสามารถเรียนรู้เครื่องมือตัวนี้ และจัดการตรวจสุขภาพของธุรกิจของเราได้ด้วยตัวเอง เพราะเครื่องมือชิ้นนี้นั้นให้ประโยชน์เพียงพอ ครบครัน และใช้งานง่ายมากจนแม้แต่เราเองก็ต้องประหลาดใจ!

business model ของห้าง walgreen ร้านยาอันดับหนึ่งในอเมริกา, http://blog.programmableweb.com/wp-content/image71-600×401.jpg

ภาพกว้างและการนำไปใช้

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้านหรือองค์การการกุศลต่างๆ ไปจนถึงร้านของชำเล็กๆ ที่เป็นกิจการประจำตระกูลมาช้านาน สิ่งหนึ่งที่ทุกๆ ธุรกิจมีโดยอัตโนมัติเหมือนกันโดยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนั่นคือรูปแบบหรือโมเดลธุรกิจ (Business Model) ซึ่งหากเราจะพยายามนิยามโดยรวมก็คงจะหมายถึงการศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ณ ขณะนั้นโดยรอบด้านเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา และเพราะเป็นเพียงสภาพแวดล้อม นั่นยิ่งทำให้เราเห็นความจริงอีกข้อหนึ่งว่าในทุกธุรกิจหรือแม้แต่ในธุรกิจประเภทเดียวกันแต่ต่างสถานที่ ต่างเวลา คนสองคนก็อาจมีโมเดลธุรกิจที่แตกต่างกันได้

และนี่กลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่เรามักคิดว่าการศึกษาหรือวิเคราะห์เกี่ยวกับโมเดลธุรกิจนั้นดูจะเป็นเรื่องไกลตัว และจำเป็นจะต้องเรียนกันเป็นกิจจะลักษณะยาวนานเพราะตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจให้ครบถ้วนได้นั้นช่างมากมายเสียเหลือเกิน คำถามง่ายๆ ที่เราเห็นต่างในประเด็นนี้ก็คือ ถ้าเรานิยามว่าไม่สามารถมีโมเดลธุรกิจใดๆ ที่มีความเหมือนกันได้เลย เราจะเลือกศึกษาเฉพาะตัวแปรที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราแต่เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่?

Business Model Canvas ที่เราจะแนะนำต่อจากนี้ก็คือวิธีการมองดูสภาพแวดล้อมในธุรกิจของเราเฉพาะขอบข่ายที่เป็นของเรา แต่มองได้อย่างครบถ้วนและรอบด้านผ่านมุมมองที่เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นกิจกรรมที่เราทำอยู่อย่างต่อเนื่อง มองเห็นจุดด้อยหรือช่องโหว่ที่เราสามารถระดมพลเพื่อมาเสริมทัพขับเคลื่อนกิจการได้ หรือช่วยให้เราอ่านจุดแข็งของธุรกิจเราเองได้ ทำให้การพัฒนาธุรกิจตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์เป็นไปได้อย่างสมจริงมากขึ้นและจะไม่ได้เป็นแต่เพียงการคาดเดาลอยๆ อีกต่อไป

รูปมาจาก: http://images.huffingtonpost.com/2014-01-14-hbrcanvas.jpg

มีจุดแข็ง ไม่หลงทาง รู้ทางหนี รู้วิธีเอาตัวรอด

Business Model Canvas

ทุกหน่วยงานที่มีต้นทุนและกำไร (ไม่เว้นแม้แต่องค์กรการกุศล) ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับการจัดจ้างพนักงาน การจ้างผู้บริหาร การจัดซื้อข้าวของและอุปกรณ์เพื่อทำกิจการนั้นๆ หรือแม้แต่การเข้าถึงลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายทั้งด้วยข่าวสารหรือการขนส่งเคลื่อนย้าย ฯลฯ มาประกอบกัน ซึ่งแน่นอนว่าตลอดอายุการทำธุรกิจนั้นเราจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้เลย

ด้วย Business Model Canvas เราจะเริ่มจากการร่างภาพ 9 ส่วนที่สำคัญในทุกธุรกิจ นั่นคือ อุปกรณ์ งานที่ทำ คุณค่าของงาน การนำส่งสู่ลูกค้า การตอบรับ กลุ่มลูกค้าของเรา คู่ค้าทางธุรกิจ ต้นทุน และกำไรที่คาดหวังในธุรกิจของเราลงในกระดาษแผ่นหนึ่ง (ทำได้ทั้งแบบพอสังเขปหรือลงรายละเอียดจริงจัง) และใช้มันเป็นแผนที่นำทางเพื่อตอบคำถามสำคัญๆ ต่อไปนี้ (ซึ่งเราจะย้อนถามคำถามเดียวกันกับทุกๆ Business Models ที่เรายกมาเป็นตัวอย่างเสมอๆ)

  • ธุรกิจนี้กำลังทำอะไร? ทำให้ใคร? และทำอย่างไร? ด้วยต้นทุนเท่าไร?
  • สถานการณ์ปัจจุบัน จุดแข็งของโมเดลธุรกิจนี้ในปัจจุบันอยู่ที่ไหน? ตรงกับที่ลูกค้าอยากได้หรือไม่? มีจุดเด่นอื่นๆ ที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่?
  • จุดอ่อนของธุรกิจ ณ ขณะนี้คือเรื่องใด? และแก้ไขหรือเสริมทัพได้อย่างไรบ้าง?
  • เป้าหมาย (หรือวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ) ใดน่าจะเป็นเป้าหมายดีที่สุดที่คาดหวังได้ของธุรกิจนี้ในระยะยาว?
  • ทั้ง 9 กล่องสำคัญที่จัดวางตัวอย่างเป็นระเบียบอยู่ในกระดาษหนึ่งใบนี้ จะถูกอธิบายอย่างละเอียด และยกตัวอย่างโมเดลธุรกิจต่างๆ เพื่อขยายความออกไปอีกในบทความต่อๆ ไป เพื่อให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในที่สุด

• • •

Business Model Canvas สามารถช่วยให้คุณค้นพบความสามารถใหม่ๆ ช่องทางและจุดขายใหม่ๆ ไปจนถึงค้นพบการยกระดับตัวเองทั้งในแง่จุดขายหรือการสร้างตัวเองเป็นแพลทฟอร์มเพื่อสร้างให้เกิดการซื้อขายซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยตัวเองได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริง ติดอยู่แค่เพียงว่าคุณไม่เคยรู้จักอุปกรณ์ชิ้นนี้มาก่อนเท่านั้นเอง

รู้ถึงข้อดีมากขนาดนี้แล้ว คุณพร้อมจะลองใช้ดูแล้วใช่ไหม? :]

แหล่งข้อมูล :

  • Business Model Canvas เป็นอุปกรณ์และวิธีคิดที่ถูกพัฒนาโดย Alex Osterwalder หาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ businessmodelgeneration.com, wikipedia และแหล่งความรู้อื่นๆ มากมาย และคอยติดตามคอลัมน์ประจำเกี่ยวกับ Business Model Canvas ได้จากที่นี่ INCquity.com ทุกเดือน
  • บทความ โดย คุณพัทยา อุประ ,วิเคราะห์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas #1, http://incquity.com/articles/office-operation/business-model-canvas-introdution, ติดตามงานเขียนเพิ่มเติมได้ที่ lhong.net
  • Business Model Canvas, โดยทีมงาน startupfriends, http://startupsfriends.wordpress.com/category/business-model/
  • Business Model Canvas, โดยทีมงาน Manager, http://www.manager.in.th/?cat=302
  • Business Model ร้านยาราคาถูก, http://www.pharmacafe.com/board/viewtopic.php?f=10&t=28374
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s