ไม่อยากเป็นเภสัชกรเถื่อน ไม่มีใบอนุญาต ถึงเวลาต้องมาสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสภาเภสัชกรรมแล้วหล่ะ

ในอดีต ใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมของเภสัชกรสามารถใช้ได้นานแสนนาน ตราบเท่าที่ชีวิตของเจ้าของใบยังมีลมหายใจอยู่ สามารถนำไปใช้ในการทำงานตามข้อกำหนดของหน่วยราชการ ตามศักด์และสิทธิ์ของใบประกอบนั้นๆ  ทว่า…ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 รู้หรือไม่ว่าบัดนี้ มีข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 เป็นต้นไป ข้อบังคับนี้ได้ยกเลิกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นข้อบังคับสภาเภสัชกรรมก่อนหน้านี้ หมายความว่าต่อไปนี้หากท่านเป็นเภสัชกรต้องใช้ใบอนุญาตในการยังชีพ ครานี้ไม่เหมือนเดิมแล้วหล่ะ ท่านเองต้องเริ่มสั่งสมวิทยายุทธเพิ่มเติมตามข้อกำหนดและในเวลาที่กำหนดไว้ หาไม่แล้ว ใบประกอบของท่านจะไม่ได้รับการต่ออายุ กลายเป็นแผ่นกระดาษเปล่าๆ ที่ใช้แปะผนังเฉยๆ
ตามเรามาว่าเกิดอะไรขึ้น

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558 คืออะไร?

เจตนารมรณ์ของข้อบังคับฉบับนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีความรู้และความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพ อันจะเป็นหลักประกันและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการวิชาชีพต่อผู้รับบริการ สภาเภสัชกรรมจึงเห็นควรให้มีการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พูดภาษาคนก้อคือเราต้องหมั่นแสวงหาความรู้ให้สมกับมาตรฐานวิชาชีพที่พัฒนาไป ตัวเภสัชกรเองต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จะเกาะใบบุญใบประกอบเก่าๆ ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

รายละเอียดการเตรียมตัวเข้าสู่ระบบใบประกอบวิชาชีพ และการต่อใบอนุญาต ตามระบบเก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

1. เตรียมตัวเก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่องได้แล้ว เนื่องจากตอนนี้มีข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 เป็นต้นไป สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/139/18.PDF

2. ใช้กับเภสัชกรรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ คนที่กำลังเรียนต่อในต่างประเทศหรือไปทำงานในต่างประเทศ (ถ้ายังคิดกลับมาในประเทศไทย) หากเก็บหน่วยไม่ครบ ถูกพักใช้ใบอนุญาตได้

3. การเก็บหน่วย ต้องเก็บปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วย รวม 5 ปีไม่น้อยกว่า 100 หน่วย ส่วนเกินจาก 100 หน่วย ไม่สามารถเก็บทบไปรอบ 5 ปีถัดไปได้

4. ปี 2558 นี้ยังไม่ต้องรีบ เนื่องจากเขาให้มาฟรี 20 หน่วยกิตทุกคน เนื่องจากพวกเราได้รับใบประกอบวิชาชีพก่อน 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 ส่วนคนที่เคยเก็บมาก่อนหน้านั้นเขาล้างระบบ หรือเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ดังนั้น เตรียมเก็บหน่วยในปีหน้าได้ เพราะการโหมเก็บหน่วยอาจมีปัญหาทางเทคนิคได้ตามข้อ 5.

5. พยายามเฉลี่ยการเก็บหน่วยในแต่ละปีให้กระจายกันออกไป อย่าให้โหมหนักในปีใดมากเกินไป “อย่าให้บางปีมีแต่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต” เพื่อป้องกันความผิดพลาดทางเทคนิคเผื่อทางสภาเภสัชกรรมเขาอาจจะให้ซ่อมในปี นั้น ถ้าไม่ซ่อมใน 6 เดือน เขาอาจให้พักใช้ใบอนุญาตได้

6. การเก็บหน่วยอาจทำได้ทั้งการอ่านบทความ (ได้ 1-4 หน่วยต่อบทความ ตอบคำถามท้ายบทถูกต้อง 70%) เขียนบทความ ประชุมวิชาการ เป็นผู้เขียนบทความ (ได้หน่วยเพิ่ม 2 เท่า) เป็นวิทยากร (โดยทั่วไปได้หน่วยเพิ่ม 2 เท่า) ) ถ้าพวกนี้สภาเภสัชกรรมรับรองมาแล้วไม่มีปัญหา ไม่ต้องเสียเงินค่ารับรอง 200 บาท ส่วนรูปแบบการเก็บหน่วยที่สภายังไม่รับรอง เช่น อ่านบทความหน่วยงานอื่น การประชุมที่ยังไม่รับรอง ได้รับรางวัล (สภาเภสัชกรรมจะประกาศอีกครั้งว่ารางวัลใดสามารถเก็บหน่วยได้แต่ไม่เกิน 10 หน่วย) งานวิจัยหรืองานตีพิมพ์ของ ป.โท ป.เอก (คงไม่ทุกสาขาอยู่แล้ว สภาเภสัชกรรมจะประกาศอีกครั้ง งานใดได้ตีพิมพ์สามารถเก็บหน่วยได้แต่ไม่เกิน 10 หน่วย) รูปแบบอื่น ๆ ซึ่งยังไม่รู้ว่าสภาเภสัชกรรมจะเอาอะไรบ้าง เช่น ทำ blog ทำเว็บไซต์ (สามารถเก็บหน่วยได้แต่ไม่เกิน 10 หน่วย) พวกนี้มีปัญหา ถ้าจะให้รับรองงานไหนต้องเสียเงินค่ารับรอง 200 บาท

7. ใครที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวเภสัชกร ไปทำได้ที่สภาเภสัชกรรม หรือไปหน่วยทำบัตรของสภาเภสัชกรรมตามงานประจำต่าง ๆ (ถ้าเจ้าภาพการประชุมนั้นเขาให้สภาเภสัชกรรมไป) เตรียมบัตรประชาชนไปด้วย ตรงนี้ไม่ต้องกังวล ถึงไม่มีบัตรก็สามารถเก็บหน่วยได้ในหลายรูปแบบอยู่แล้ว เพียงแต่บัตรช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะตอนที่ประชุมวิชาการ

กราบขอบพระคุณ ภก. Parun Rutjanathamrong และติดตามความคืบหน้าอื่น ๆ ติดตามได้ที่ http://rparun.blogspot.com/2015/06/ccpe.html

กราบขอบพระคุณ ภก. Rachanont Hiranwong สำหรับ infographic มาจาก : http://rachanont.com/post/2737/how-to-get-20-cpe/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s