ไม่อยากเป็นเภสัชกรเถื่อน ถึงเวลาต้องมาสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องแล้วหล่ะ

รูปประกอบมาจาก: https://blogs.chapman.edu/wp-content/uploads/sites/34/2014/09/Screen-Shot-2014-09-29-at-3.20.21-PM-740×410.png

ในอดีต ใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมของเภสัชกรสามารถใช้ได้นานแสนนาน ตราบเท่าที่ชีวิตของเจ้าของใบยังมีลมหายใจอยู่ ท่านเองนำไปใช้ในการทำงานตามข้อกำหนดของหน่วยราชการ ตามศักดิ์และสิทธิ์ของใบประกอบนั้นๆ ทว่า…ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 รู้หรือไม่ว่าบัดนี้ มีข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว แอ่นแอ้น..จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 เป็นต้นไป

แล้วไงหล่ะ?? ท่านอาจจะจำได้ว่าสมัยก่อนก้อเคยมีมาแล้วนี่นา ใช่แล้วแต่กฏระเบียบใหม่นี้ ได้ยกเลิกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นข้อบังคับสภาเภสัชกรรมก่อนหน้านี้ หมายความ set zero ข้อกำหนดเก่าๆเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตทั้งหมด ที่แล้วก้อแล้วไป
แต่ต่อไปนี้หากท่านเป็นเภสัชกรต้องใช้ใบอนุญาตในการหาเลี้ยงชีพ ครานี้ไม่เหมือนเดิมแล้วหล่ะ ใบอนุญาตของท่านจะไม่ได้มีอายุแบบอมตะอีกต่อไป ท่านเองต้องเริ่มสะสมแต้มการศึกษาต่อเนื่อง โดยการสั่งสมวิทยายุทธเพิ่มเติมตามข้อกำหนดและในเวลาที่กำหนดไว้ หาไม่แล้ว ใบประกอบของท่านจะไม่ได้รับการต่ออายุ กลายเป็นแผ่นกระดาษเปล่าๆ ที่ใช้แปะผนังเฉยๆ หรือทำเป็นถุงใส่กล้วยแขกไปในที่สุด อยากรู้ไหมว่าต้องทำอย่างไร เรามีคำตอบมาเล่าให้ฟัง

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558 คืออะไร?
สมัยก่อนวิทยาการอาจจะหมุนไปช้าๆ แต่ทุกๆวินาทีนี้ สภาพโลก สังคมและเทคโนโลยี่ของวิชาชีพเภสัชกรรมก้าวหน้าอย่างไวว่อง เภสัชกรคนไหนที่ไม่ก้าวทันโลก ย่อมมีโอกาสตกขบวนแห่งการพัฒนาตนเอง ไม่เท่าทันโรคภัยอุบัติใหม่ ไม่รุ้จักนวัตกรรมล่าสุดของยา ผลสุดท้ายตัวเภสัชกรเองน่านแหละ จะกลายเป็นคนที่ตอบโจทย์ช่วยเหลือคนไข้ไม่ได้เลย

ดังนั้นเจตนารณ์ของข้อบังคับฉบับนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรให้มีความรู้และความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพที่หมุนไปใหม่ๆ อธิบายง่ายๆ เภสัชกรที่ตั้งใจศึกษาต่อเนื่อง ย่อมพัฒนาตนเองได้เก่งกาจ ผู้ใช้ยาย่อมได้รับการบริการที่ถูกต้องแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์

ทีนี้ สภาเภสัชกรรมในฐานะเป็นตัวแทนวิชาชีพ จึงจัดให้มีการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พูดภาษาคนก้อคือเภสัชกรเรา ต้องหมั่นแสวงหาความรู้ให้สมกับมาตรฐานวิชาชีพใหม่ๆที่พัฒนาไป ตัวเภสัชกรเองต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จะเกาะใบบุญใบประกอบเก่าๆ ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

ต้องเก็บแต้มหน่วยการศึกษาต่อเนื่องแค่ไหน จึงจะรอดตาย?
รู้อย่างนี้แล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคนต้องมีการศึกษาต่อเนื่องรวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต ในทุกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยจะต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง หากขยันมากเกินไป เก็บเกิน 100 หน่วยกิต ก้อบ่อมิไก๊ ส่วนเกินไม่สามารถนำไปใช้ในรอบต่อไปได้ อ้าว!! แล้วจะเก็บยังไง เด๋วเราจะมาแนะนำให้ฟังต่อไป

เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ใบอนุญาต “ปลิว”
แล้วไม่เรียนไม่เก็บได้ไหม? หากท่านไม่จำเป็นต้องใช้ใบประกอบ ไม่ต้องอ่านต่ออีกเลย ช่างมันเต๊อะ ไม่ต้องสนใจเรื่องนี้อีกต่อไป

แต่หากท่านเก็บหน่วยครบ ถ้าเก็บครบตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วย และรวมแล้วไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต ในทุกรอบระยะเวลา 5 ปี

ฮ่าฮ่าฮ้า !!! ท่านจะหากินกับใบประกอบได้ต่อไป

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถใช้ต่อไปได้ตามที่กำหนดโดยสภาทันที

กรณีเก็บหน่วยไม่ครบ กลายเป็นเภสัชโจรเลยหรือไม่?

หากท่านไม่ฝึกฝนวิชา ไม่สามารถเก็บคะแนนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นถูกพักใช้ไปก่อน หมายความว่าท่านจะนำใบประกอบไปทำงานต่างๆไม่ได้เลย โดยสภาเภสัชกรรมจะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบว่ามีใครเก็บไม่ครบบ้าง ซวยละซิ !!! ก้อบอกแล้วว่าคะแนนนี้สำคัญ รู้ตัวหรือยังหล่ะ?

แต่ใช่ว่าท่านจะหมดสิทธิ์ไปชั่วชีวิต หากจะต้องการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพ้นจากการถูกพักใช้ใบอนุญาตจะทำอย่างไร? เราแค่กลับไปสะสมหน่วยกิตให้ได้จำนวน 2 เท่าที่ขาดไปจากเกณฑ์ที่กำหนดภายใน 6 เดือน หลังครบระยะเวลา 5 ปี และเสนอเรื่องต่อสภาพร้อมหลักฐานการศึกษาต่อเนื่องดังกล่าว ครานี้ใบประกอบของท่านจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งนึง จริงๆแล้ว สภาเค้าก้อใจดีน้า

อนาคตของชีวิตเภสัชกรภายใต้กฏหมายใหม่นี้ จะก้าวไปทางไหนดี?

ทุกวิชาชีพหากสำนึกได้ว่าหน้าที่ของเราต้องมีความรู้มากขึ้นๆเพื่อนำมารับใช้ประชาชนในการใช้ยาให้ได้ดียิ่งกว่าเดิม ปลอดภัยยิ่งขึ้น เรามีคำแนะนำให้เตรียมตัวเก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่องได้แล้ว ในปี 2558 นี้ยังไม่ต้องรีบ เนื่องจากเขาให้มาฟรี 20 หน่วยกิตทุกคน เนื่องจากพวกเราได้รับใบประกอบวิชาชีพก่อน 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 การเก็บหน่วยอาจทำได้ทั้งการอ่านบทความ เขียนบทความ ประชุมวิชาการ เป็นผู้เขียนบทความ เป็นวิทยากร ซึ่งคงต้องรอสภาเภสัชกรรมมาอธิบายต่อไปครับ
แหล่งข้อมูล:

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 เป็นต้นไป สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/139/18.PDF

ภก. Parun Rutjanathamrong และติดตามความคืบหน้าอื่น ๆ ติดตามได้ที่ http://rparun.blogspot.com/2015/06/ccpe.html

ภก. Rachanont Hiranwong สำหรับ infographic มาจาก : http://rachanont.com/post/2737/how-to-get-20-cpe/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s